POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Finał Powiatowego Konkursu Recytatorski... - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku

Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

W dniu 22 listopada 2016 r. w Teatrze AGT w Olecku odbył się Finał IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. "Duszki, stworki i potworki Danuty Gellnerowej i Doroty Gellner”.

Składamy bardzo serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Olecku, które ufundowało nagrody główne oraz Kazimierzowi Iwanowskiemu - Wicestaroście Powiatu Oleckiego, który objął honorowy patronat nad naszą imprezą.

Dziękujemy także członkom jury za pracę w komisjach konkursowych: Zofii Szczubełek- przewodniczącej, Elżbiecie Domasik , Krystynie Karczewskiej i Agnieszce Lewandowskiej. Serdeczne podziękowania kierujemy też w stronę nauczycieli, którzy już po raz czwarty odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zaangażowali się w przygotowanie uczniów Wszystkim uczestnikom, laureatom oraz osobom wyróżnionym, gratulujemy talentu i zapału, a także życzymy dalszych sukcesów w kolejnej edycji konkursu – czyli już za rok!

Kategoria I - klasy 0-III

I miejsce:
1. Aleksandrze Sojkowskiej

II miejsce:
1. Mai Dziubińskiej
2. Emanuelowi Gajdzie
3. Jędrzejowi Kornelowi Studnickiemu

III miejsce:
1. Annie Rutkowskiej
2. Gabrieli Rutkowskiej
3. Jakubowi Kowalczykowi

wyróżnienia:
1. Maii Kruszko
2. Paulinie Marcinkiewicz
3. Miłoszowi Michalukowi
4. Krzysztofowi Puźniakowi
5. Anicie Czaplejewicz

Kategoria II - klasy IV-VI

I miejsce:
1. Weronice Maciejewskiej

II miejsce:
1. Zofii Kozłowskiej
2. Jakubowi Mackun
3. Wiktorii Małach

III miejsce:
1. Miłoszowi Skrzypcowi
2. Karolinie Cieszewskiej
3. Markowi Zaniewskiemu

wyróżnienia:
1. Karolinie Czerwińskiej
2. Marioli Ladzińskiej
3. Miłoszowi Sienkiewiczowi
4. Annie Smokowskiej
5. Wiktorii Szypulskiej
6. Kacprowi Truchanowi

Nagrodę Starosty Powiatu Oleckiego „za interesujące i zabawne przedstawienie historii księżniczki i potwora” zdobyła Aleksandra Sojkowska.

Organizatorzy:
Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji / Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.