POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

"Olecko. Historia w stu ilustracjach”... - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku

"Olecko. Historia w stu ilustracjach”

W piątek 9 marca 2018r. w PCWE / Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku odbyło się spotkanie promujące najnowszą książkę Elizy Ptaszyńskiej "Olecko. Historia w stu ilustracjach" wydaną przez Muzeum Historyczne w Ełku. W programie znalazła się rozmowa z autorką, którą poprowadziła Katarzyna Kamińska, nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Serdecznie dziękujemy obu paniom, a także wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas udziałem w wydarzeniu. Organizatorami spotkania były: Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku oraz Muzeum Historyczne w Ełku.

Eliza Ptaszyńska (ur. w Olecku) – historyk sztuki, kustosz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Zajmuje się malarstwem polskim drugiej połowy XIX wieku, powstającym w kręgu oddziaływania artystycznego środowiska w Monachium. Opublikowała monografię Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915. Opracowała albumy dotyczące tego artysty (Obrazy w drewnie żłobione. Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach, 2009; Wierusz-Kowalski. Malarstwo, 2015; Alfred Wierusz-Kowalski, 2017) i polskiego malarstwa monachijskiego (Malarze polscy w Monachium, 2005; Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków, 2015) oraz liczne studia i materiały. Jest kuratorką wielu wystaw malarstwa. Interesuje się dziejami rodzinnego miasta i Prus Wschodnich. Od 2010 r. prowadzi Olecką Izbę Historyczną. W 2010 roku autorka opublikowała książkę o dziejach rodzinnego miasta pt. Taka sobie historia. Margrabowa – Treuburg – Olecko 2010

źródło: http://muzeum.elk.pl/wydawnictwo/olecko-historia-stu-ilustracjach

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.