POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W OLECKU

Oferta - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

Oferta

Zobacz:

Przedszkola Klasy IV - VI Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Warsztaty dla nauczycieli

 


Grupy przedszkolne i nauczanie zintegrowane

Magiczny Przystanek - Biblioteka (45 min)

Zajęcia czytelnicze połączone z czytaniem, zabawami i zwiedzaniem biblioteki.

 

Polska w legendach (45 min)

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z polskimi legendami oraz ksztaltowanie poczucia przynależności do własnego kraju, regionu, małej Ojczyzny.

 

Jak to z papierem było (45 min)

Zapoznanie z materiałami pisarskimi zmieniającymi się na przestrzeni wieków i ich prezentacja. Zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi na temat papieru czerpanego, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 

Czy znasz tę bajkę? (45 min)

Czytanie połączone z konkursami, zagadkami dotyczącymi bohaterów bajek i wspólną zabawą.

 

Lapbook – tworzymy własną książkę (60 min)

Uczniowie podczas zajęć tworzą własną nietypową książkę – lapbooka, na temat wcześniej przeczytanego opowiadania. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, podczas której dzieci rozwijają inwencję twórczą wykorzystując gotowe lub samodzielnie przygotowane fotografie, teksty i rysunki.

 


Szkoła podstawowa klasy IV - VI

Wiersze Ludwika Jerzego Kerna (45 min) nowość!

Zajęcia mające na celu popularyzację klasycznej poezji dziecięcej, podczas których zaplanowane jest wspólne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi.

 

Historia książki (60 min)

Prezentacja ogólnych wiadomości dotyczących historii książki. Zapoznanie z rodzajami pisma na przestrzeni wieków, materiałami pisarskimi oraz charakterystycznymi dla poszczególnych epok formami książek. (Lekcja realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz rekwizytów).

 

Olecko – moje miasto. Historia i dzień dzisiejszy (45 min)

Nawiązanie do historii Olecka i jego mieszkańców. Rozpoznawanie znanych nam dobrze miejsc na reprodukcjach starych pocztówek. Głośne czytanie fragmentów książki „Dzieje Olecka”. Charakterystyka zwyczajów, obrzędów religijnych, gwary i tradycji związanych z naszym miastem i regionem. (Lekcja realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej).

 

Lapbook - Tworzymy własną książeczkę (60 min)

Uczniowie podczas zajęć tworzą własną nietypową książkę —lapbooka. Poprzez ciekawą formę pracy uczeń ma możliwość szybszego uporządkowania wiedzy na dany temat. Do wykonania lapbooka wykorzystywane są gotowe lub samodzielnie przygotowane teksty, fotografie i rysunki, dzięki którym dzieci rozwijają inwencję twórczą.

 

Czy umiesz słuchać i przekazywać informację

Uczniowie poprzez ćwiczenia i zadania grupowe pogłębią swoje kompetencje w zakresie komunikacji. Na zajęciach ćwiczą umiejętność uważnego aktywnego słuchania oraz angażują się w jasne i czytelne przekazywanie informacji innym. Zajęcia mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zasad poprawnej komunikacji zarówno w na zajęciach w szkole jak też w relacjach z rówieśnikami.

 

Jak się uczyć (45 min)

Uczniowie poprzez ciekawe zadania indywidualne i grupowe uświadamiają sobie, co przeszkadza w efektywnym uczeniu się, poznają metody ćwiczenia pamięci, wyobraźni i refleksji, kształcą umiejętność prezentacji własnych poglądów i wymiany doświadczeń na temat sprawdzonych sposobów uczenia się.

 

Odkryj w sobie kreatywność (45 min)

Poprzez kreatywne zadania zespołowe uczniowie rozwijają wyobraźnię i spostrzegawczość, uczą się twórczo rozwiązywać problemy.

 

Tworzymy własną książkę (45 min)

Uczniowie dowiedzą się jak wykorzystując aplikację Storyiwnper stworzyć własną elektroniczną książkę. (zajęcia dla grup do 10 osób)

 

Świat ludzkich wartości (45 min)

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że istnieją wartości, którymi ludzie kierują się w życiu. Pokazanie, że wiele z nich ma charakter uniwersalny i stanowi podstawę do dokonywania wyborów.

 

Zagrożenia w Internecie - zapobieganie i reagowanie (45 min.) nowość!

Ząjęcia mają na celu kształtowanie właściwych postaw, a także zapobieganie i reagowanie na takie zjawiska jak m.in. cyberprzemoc, seksting oraz inne ryzykowne zachowania w sieci.

 

Hasła, loginy i bezpieczne logowanie (45 min) nowość!

Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów świadomości problemów związanych z bezpieczeństwem ich danych w Internecie i wyrabianie nawyku bezpiecznego ługowania się.

 

 


Szkoła gimnazjalna

Biblioteka pedagogiczna przykładem biblioteki fachowej (45 min)

Prezentacja PCWE / Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Kształcenie umiejętności korzystania z katalogów elektronicznych i zbiorów biblioteki oraz zapoznanie i wymiana doświadczeń uczniów na temat edukacyjnych zasobów Internetu.

 

Słowniki, encyklopedie i leksykony jako źródło informacji (45 min) nowość!

Prezentacja wybranych wydawnictw informacyjnych – tradycyjnych i elektronicznych (encyklopedie multimedialne). Przybliżenie zasad właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Ćwiczenia kształtujące umiejętność skutecznego wyszukiwania wiadomości.

 

Zagrożenia w Internecie - zapobieganie i reagowanie (45 min.) nowość!

Ząjęcia mają na celu kształtowanie właściwych postaw, a także zapobieganie i reagowanie na takie zjawiska jak m.in. cyberprzemoc, seksting oraz inne ryzykowne zachowania w sieci.

 


Cykl zajęć przeprowadzony na podstawie pakietu edukacyjnego ANTYSKRYMINACJA:

Jak postrzegam samego siebie (45min)

Uczniowie poprzez z aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji uświadamiają sobie m.in.: własną tożsamość, pogłębiają refleksje na temat osobistej identyfikacji z różnymi grupami i postrzeganiem siebie. Zajęcia mają na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz stanowią wprowadzenie do kolejnych zajęć z cyklu.

 

My i oni (45min)

Uczestnicy poprzez interaktywne ćwiczenia oraz własne doświadczenia: analizują zjawisko etykietowania z powodu przynależności do różnych grup, kształtują postawy szacunku i tolerancji w stosunku do innych ludzi oraz uświadamiają sobie własne społeczne sympatie i uprzedzenia i ich wpływ na relacje międzyludzkie, rozwijają poczucie przynależności do danej grupy.

 

Maszyna dyskryminacji (45min)

Uczniowie poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji, pogłębiają refleksję na temat różnych aspektów dyskryminacji przygotowują się do tego, aby ewentualnie aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji. Uczestnicy poznają sposoby rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją, rozwijają umiejętności prezentowania własnych opinii i umiejętności twórczego myślenia przy poszukiwaniu rozwiązań problemów związanych z dyskryminacją.

 


Wystawy:

2018 rokiem abp Ignacego Tokarczuka (I00. rocznica urodzin)

2018 Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej ( 250. rocznica zawiązania Konfederacji)

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (10. rocznicę śmierci)

2018 Rokiem Praw Kobiet (100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

 

Cykl wystaw edukacyjnych inspirowanych malarstwem klasycznym oraz literaturą pt. „O malarstwie i poezji słów kilka" nowość!

200. rocznica s mierci Marcella Bacciarellego (1731 —1818) —włoskiego malarza, portrecisty, autora scen alegorycznych i historycznych. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc styczeń (45 min.).

165. rocznica urodzin Vincenta van Gogha (1853 — 1890) —holenderskiego malarza. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc marzec (45 min.).

190. rocznica śmierci Francisca Goi (F. de Goya y Lucientes) (1746 — 1828) — hiszpańskiego malarza. Zajęcia zaplanowane są na miesiąc kwiecień /maj (45 min).

 

Twórcy Niepodległej (45 min) nowość!

201.8 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W oparciu o wystawę będą przeprowadzone zajęcia mające na celu przybliżenie faktów historycznych i postaci, które w sposób szczególny przyczyniły się do odzyskania przez nasz kraj wolności.

 

 


Szkoła ponadgimnazjalna

Polskie biblioteki cyfrowe (45 min)

Uczniowie dowiedzą jak korzystać z bibliotek cyfrowych i jak w nich wyszukiwać potrzebne materiały, w jakiej bibliotece cyfrowej jakiego rodzaju zbiory można znaleźć.

 

Twórcy Niepodległej (45 min) nowość!

201.8 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W oparciu o wystawę będą przeprowadzone zajęcia mające na celu przybliżenie faktów historycznych i postaci, które w sposób szczególny przyczyniły się do odzyskania przez nasz kraj wolności.

 

Zagrożenia w internecie (45 min.) — zapobieganie i reagowanie nowość!

Zajęcia mają na celu kształtowanie właściwych postaw, a także zapobieganie i reagowanie na takie zjawiska jak m.in. cyberprzemoc, seksting oraz inne ryzykowne zachowania w sieci.

 


Cykl wystaw edukacyjnych inspirowanych malarstwem klasycznym oraz literaturą pt. „O malarstwie i poezji słów kilka" nowość!

200. rocznica śmierci Marcella Bacciarellego (1731 —1818) —włoskiego malarza, portrecisty, autora scen alegorycznych i historycznych. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc styczeń (45 min.).

 

165. rocznica urodzin Vincenta van Gogha (1853 — 1890) —holenderskiego malarza. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc marzec (45 min.).

 

190. rocznica śmierci Francisca Goi (F. de Goya y Lucientes) (1746 — 1828) — hiszpańskiego malarza. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc kwiecień / maj(45 min.).

 


Cykl zajęć przeprowadzony na podstawie pakietu edukacyjnego ANTYSKRYMINACJA:

Jak postrzegam samego siebie (45 min)

Uczniowie poprzez z aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji uświadamiają sobie m.in.: własną tożsamość. pogłębiają refleksje na temat osobistej identyfikacji z różnymi grupami i postrzeganiem siebie. Zajęcia mają na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz stanowią wprowadzenie do kolejnych zajęć z cyklu.

 

My i oni (45 min)

Uczestnicy poprzez interaktywne ćwiczenia oraz własne doświadczenia: analizują zjawisko etykietowania z powodu przynależności do różnych grup, kształtują postawy szacunku i tolerancji w stosunku do innych ludzi oraz uświadamiają sobie własne społeczne sympatie i uprzedzenia i ich wpływ na relacje międzyludzkie, rozwijają poczucie przynależności do danej grupy.

 

Maszyna dyskryminacji (45 min)

Uczniowie poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji, pogłębiają refleksję na temat różnych aspektów dyskryminacji, przygotowują się do tego, aby ewentualnie aktywnie jej przeciwdziałać. Uczestnicy poznają sposoby rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją oraz rozwijają umiejętności prezentowania własnych opinii.

 

 


Warsztaty dla nauczycieli

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W LEARNING APPS (6 godzin) nowość!

Uczestnicy zapoznają się z możliwością wyszukiwania i korzystanie z gotowych aplikacji oraz tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych online ( krzyżówek, osi liczbowych, wykreślanek, zadań z lukami, testów itp. ) i udostępniania w sieci. Poznają zasady tworzenia klas, udostępnianie ćwiczeń uczniom i monitorowania działań.

 

TWORZENIE GRAFIK INFORMACYJNYCH (4 godziny) nowość!

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia własnych, bardzo atrakcyjnych infografik w programie easel.ly.

 

OBRÓBKA FOTOGRAFII I TWORZENIE POKAZÓW SLAJDÓW (9 godzin) nowość!

Uczestnicy zostaną zapoznani z trzema aplikacjami: Photo Story 3 dla Windows, BeFunky i Blabberize

Photo Story 3 dla Windows. Program pozwalający dokonać podstawowej obróbki zdjęć, ale też opatrzyć je napisami, dodać podkład muzyczny lub nagrać własną narrację. Gotowy pokaz można zapisać w formie pliku video lub w formacie przeznaczonym dla urządzeń mobilnych, czy też wysłać pocztą elektroniczną.

BeFunky to prosty w obsłudze, bezpłatny edytor zdjęć on-line. Posiada on wiele możliwości obróbki fotografii: dokonanie zmiany wielkości zdjęcia, wykadrowanie jego części, zmianę koloru, ustawienie nasycenia barw i światła. Program daje nam możliwość wzbogacania fotografii o różne elementy: ramki, grafikę, tekst, komisowe chmurki. Stosując filtry mamy możliwość uzyskania efektu w różnorodnych stylach.

Blabberize – narzędzie pozwalające dodać dźwiękowy komentarz do zdjęć. Dzięki tej aplikacji można tworzyć 30-sekundowe „mówiące wizytówki – fotografie.

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.