PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Spotkanie sieci psychologów i pedagogó... - PCWE w Olecku

Spotkanie sieci psychologów i pedagogów szkolnych

W dniu 29.11.2016r. odbyło się samokształceniowe spotkanie sieci psychologów i pedagogów szkolnych. Celem spotkania sieci była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, zaś tematem spotkania była praca nad wybranymi aspektami pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności omówienie problematyki uczniów z dysfunkcjami w zakresie widzenia. Pani Dyrektor PCWE w Olecku Elżbieta Domasik nakreśliła problematykę wad wzroku, dysfunkcji widzenia u dzieci i młodzieży oraz omówiła plan działań dotyczący profilaktyki i ograniczania skutków niepełnosprawności. Pani Angelika Kopiczko zaprezentowała wybrane zagadnienia i elementy treningu widzenia. Uczestnicy dyskutowali oraz chętnie dzielili się własną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Podkreślano wagę zagadnienia wad wzroku i słabo widzenia u dzieci.

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.