PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Sieć psychologów i pedagogów... - PCWE w Olecku

Sieć psychologów i pedagogów

W dniu 21 lutego 2017r. odbyło się spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych Tematem wiodącym były zmiany w oświacie, w tym w obszarze pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Uczestnicy dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, tworzonych osobom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.Była też możliwość bezpośrednich, indywidualnych konsultacji uczestników z pracownikami PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.