PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Spotkanie z rodzicami w... Judzikach... - PCWE w Olecku

Spotkanie z rodzicami w... Judzikach

6 kwietnia 2017 w Zespole Szkół w Judzikach odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego. Spotkanie dotyczyło jakże ważnego tematu – gotowości szkolnej. Pedagog Elżbieta Cieślukowska i psycholog Joanna Wiśniewska, na zaproszenie Dyrekcji i nauczyciela , zaprezentowały tematykę gotowości do nauki w szkole oraz ofertę PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku w zakresie form pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Następnie były konsultacji indywidualne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców.

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.