PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjaln... - PCWE w Olecku

Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 6 kwietnia 2017r. dyrektor Zespołu Szkół w Olecku zaprosił PCWE w Olecku (reprezentowane przez dyrektor Elżbietę Domasik i doradcę zawodowego Magdalenę Sadłowską) na Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych. Prezentowały się szkoły powiatu oleckiego: Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,I Liceum Ogólnokształcące im J. Kochanowskiego w Olecku,ZDZ w Olecku. Dziękujemy za zaproszenie.

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.