PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Zmiany? Nie tylko w szkołach - spotkani... - PCWE w Olecku

Zmiany? Nie tylko w szkołach - spotkania z nauczycielami

W miesiącach od października do grudnia 2017r. ( na zaproszenie dyrektorów szkół) odbywają się spotkania z nauczycielami/radami pedagogicznymi na temat zmian prawa oświatowego w kontekście organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone przez Elżbietę Domasik- dyrektora PCWE w Olecku. Do tej pory zrealizowano je w : SP w Sokółkach i SP 2 w Olecku.

Zapraszamy do zgłaszania i konsultowania problemów w ramach otwartych konsultacji DLA NAUCZYCIELI na terenie poradni
WTORKI GODZ.16-18

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.