PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

 

Sieć psychologów i pedagogów 2017... - PCWE w Olecku

Sieć psychologów i pedagogów 2017

Dnia 23 listopada 2017r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów oraz specjalistów szkolnych. W spotkaniu wzięło udział 29 osób. Program spotkania został zdominowany reformą edukacji i szczegółowo obejmował: zmiany w przepisach prawa oświatowego, w szczególności dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy poradni psychologiczno - pedagogicznych z przedszkolami/ szkołami. Dyrektor Elżbieta Domasik zapoznała także uczestników z aktualnymi wzorami wniosków oraz innej dokumentacji wymaganej w Poradni.

 

Fotorelacja:

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.