Działalność biblioteki

Działalność biblioteki

Biblioteka dostosowuje swoje działania do potrzeb szkół i nauczycieli. Praca na rzecz środowiska edukacyjnego stanowi dla naszej instytucji priorytet.

Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Olecku realizują nowe zadania, wynikające z rozporządzenia MEN sprawie publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r.

Czym się zajmujemy?

 • gromadzeniem, opracowywaniem, ochroną, przechowywaniem i udostępnianiem
  Zakupy i dary, wprowadzenie na bieżąco nowych opisów do katalogu on-line, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.

 • organizowaniem i prowadzeniem wspomagania bibliotek szkolnych
  Prowadzenie Sieci Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych (aktualizacja wiedzy bibliotekarskiej, doskonalenie warsztatu pracy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, samokształcenie i samodoskonalenie). W ramach wspomagania nauczycieli, tym również bibliotekarzy organizujemy dla nich szkolenia we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Ełku oraz Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie.

 • prowadzeniem działalności informacyjnej i bibliograficznej
  a) udzielanie porad wszystkim grupom czytelników.
  b) przygotowywanie bieżącej informacji o nabytkach, rekomendacji książek szczególnie wartościowych,

c) opracowywanie zestawień tematycznych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników lub też z uwzględnieniem literatury stanowiącej wsparcie dla szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i przekazywanie ich szkołom lub grupom nauczycieli na szkoleniach i konferencjach.

 • inspirowaniem i promowaniem edukacji czytelniczej i medialnej
  Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje czytelnicze takie jak: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek.

 • organizowaniem i prowadzeniem otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych
  Realizujemy ofertę zajęć edukacyjnych dla wszystkich poziomów edukacyjnych, która każdego roku jest aktualizowana i wzbogacana o nowe pomysły.

 • prowadzeniem działalności informacyjnej i bibliograficznej
  a) udzielanie porad nauczycielom, studentom, uczniom oraz innym grupom czytelników.
  b) przygotowywanie bieżącej informacji o nabytkach, rekomendacji książek szczególnie wartościowych, opracowywanie zestawień tematycznych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników lub też z uwzględnieniem literatury stanowiącej wsparcie dla szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i przekazywanie ich szkołom lub grupom nauczycieli na szkoleniach i konferencjach.

 • prowadzeniem wypożyczania międzybibliotecznego
  Na zamówienie czytelników sprowadzamy z bibliotek krajowych książki, których nasza Biblioteka nie posiada w zbiorach.

 • organizowaniem konkursów:

2013: I Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Słówka i słufka” Juliana Tuwima
2015 II Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow
2016 III Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Tere-fere” Wandy Chotomskiej

2017 IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Same rodzynki i inne wiersze Ludwika Jerzego Kerna”

2018 V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Co piszczy w trawie i inne wiersze Joanny Kulmowej”

2019 VI Powiatowy Konkurs Recytatorski ”Ryby, żaby i raki czyli wierszowane igraszki Jana Brzechwy”

 • przygotowywaniem i popularyzacją wystaw:
  – Ekspozycje poświęcone są wybitnym postaciom, upamiętniają ważne wydarzenia i rocznice. W oparciu o nie prowadzone są zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich.
  – W wypożyczalni znajduje się stała ekspozycja nowości wydawniczych.

 • uczestniczymy w konferencjach, seminariach i innych formach doskonalenia organizowanych przez szkoły i placówki (przygotowujemy wystawy, wystawki i wykazy literatury)

 • bierzemy udział w jury konkursów organizowanych przez szkoły i placówki.

 • udzielamy instruktażu i pomocy korzystającym z edukacyjnych zasobów Internetu;
  udostępniamy sprzęt komputerowy i reprograficzny w ramach Publicznego Punktu Dostępu do Internetu

 • organizujemy seminaria dla nauczycieli i spotkania autorskie.

Skip to content