Działalność biblioteki

Działalność biblioteki

Biblioteka dostosowuje swoje działania do potrzeb szkół i nauczycieli. Praca na rzecz środowiska edukacyjnego stanowi dla naszej instytucji priorytet.

Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Olecku realizują nowe zadania, wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r.

 

Czym się zajmujemy?

 • gromadzeniem, opracowywaniem, ochroną, przechowywaniem i udostępnianiem
  Zakupy i dary, wprowadzenie na bieżąco nowych opisów do katalogu on-line, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, Wyszukiwaniem literatury na tematy potrzebne użytkownikom.

 • prowadzeniem wypożyczania międzybibliotecznego
  Na zamówienie czytelników sprowadzamy z bibliotek krajowych książki, których nasza Biblioteka nie posiada.

 • prowadzeniem działalności informacyjnej i bibliograficznej
  a) udzielanie porad nauczycielom, studentom, uczniom oraz innym grupom czytelników.
  b) przygotowywanie bieżącej informacji o nabytkach, rekomendacji książek szczególnie wartościowych, opracowywanie zestawień tematycznych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników lub też z uwzględnieniem literatury stanowiącej wsparcie dla szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i przekazywanie ich szkołom lub grupom nauczycieli na szkoleniach i konferencjach.

 • inspirowaniem i promowaniem edukacji czytelniczej i medialnej
  Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje czytelnicze poprzez zapraszanie do wspólnego czytania zarówno dzieci, młodzież jak też dorosłych.

 • organizowanie i prowadzeniem otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych
  Opracowujemy ofertę zajęć edukacyjnych dla wszystkich poziomów edukacyjnych na rok szkolny i zapraszamy do udziału szkoły i placówki, ponadto co roku w maju i czerwcu w związku z Tygodniem Bibliotek przygotowujemy ofertę specjalną otwartych zajęć edukacyjnych.

 • organizowaniem i prowadzeniem wspomagania bibliotek szkolnych
  Prowadzenie Sieci Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych (aktualizacja wiedzy bibliotekarskiej, doskonalenie warsztatu pracy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, samokształcenie i samodoskonalenie), konsultacje (selekcja, opracowanie zbiorów elektronicznych, skontrum itp.

 • organizowaniem konkursów:
  2009: „Moja pierwsza książka” – konkurs plastyczno-literacki,
  2010: Konkurs na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Olecku,
  2011: Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Czesława Miłosza,
  2012: „Czytamy utwory Janusza Korczaka” – konkurs pięknego czytania,
  2013: I Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Słówka i słufka” Juliana Tuwima.
  2015 II Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow
  2016 III Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Tere-fere” Wandy Chotomskiej

 • przygotowywaniem i popularyzacją wystaw:
  – Są to wystawy poświęcone wybitnym postaciom, ale również upamiętniające ważne wydarzenia i rocznice. W oparciu o ekspozycje prowadzimy zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  – W wypożyczalni stale eksponujemy nowości wydawnicze.
  – Informujemy o przyznanych nagrodach literackich.

 • uczestniczymy w konferencjach, seminariach i innych formach doskonalenia organizowanych przez szkoły i placówki (przygotowujemy wystawy, wystawki i wykazy literatury)

 • bierzemy udział w jury konkursów organizowanych przez szkoły i placówki.

 • udzielamy instruktażu i pomocy korzystającym z edukacyjnych zasobów Internetu;
  udostępniamy sprzęt komputerowy i reprograficzny w ramach Publicznego Punktu Dostępu do Internetu

 • organizujemy seminaria dla nauczycieli i spotkania autorskie.

Zbiory

Zbiory biblioteki liczą 28106 woluminów, na które składają się: książki, roczniki czasopism oraz zbiory specjalne. Udostępniane są one przede wszystkim nauczycielom, studentom, rodzicom i uczniom oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom powiatu oleckiego.

Skip to content