Szkoła podstawowa klasy IV – VIII

Szkoła podstawowa klasy IV – VIII

 • Historia książki (60 min)
  Prezentacja ogólnych wiadomości dotyczących historii książki. Zapoznanie z rodzajami pisma na przestrzeni wieków, materiałami pisarskimi oraz

 • CYKL TRZECH ZAJĘĆ „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU… nowość!
  Założeniem spotkań jest uświadomienie własnej tożsamości kulturowej i wartości Małej Ojczyzny.

 • Olecko – moje miasto. Historia i dzień dzisiejszy (45 min.)
  Wprowadzenie uczniów do problematyki Małej Ojczyzny i nawiązanie do historii Olecka oraz jego mieszkańców. Rozpoznawanie znanych dobrze miejsc na reprodukcjach starych pocztówek oraz nawiązanie do pomników historii. Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Dzieje Olecka” oraz „Olecko w stu ilustracjach”. (Lekcja realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej).

 • Czym skorupka za młodu… niematerialne dziedzictwa regionu (45 min.)
  Nawiązanie do historii miasta poprzez pryzmat kultury i tradycji regionu. Charakterystyka gwary mazurskiej, znaczenie zwyczajów i obrzędów religijnych w tradycji mazurskiej. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, tekstów gwarowych i legend mazurskich.

 • Czy moje miasto jest miastem wielkich ludzi? (45 min.) Zaprezentowanie sylwetek znanych postaci związanych Oleckiem i nawiązanie do historii, tradycji i kultury regionu oraz jej twórców z okresu XIX –XXI wieku. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, tekstów literackich i poezji.

 • Wielkie prawa małego człowieka (45 min.) nowość!
  Zajęcia mające na celu zapoznanie dzieci z ich prawami zapisanymi
  w „Konwencji o prawach dziecka”. Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-V.

 • Co widzisz na obrazku? (45 min.) nowość!
  Podczas zajęć uczniowie wykonują ćwiczenie mające na celu pokazanie jak działa ludzki mózg i dlaczego tak często posługujemy się stereotypami.

 • W bibliotece o uzależnieniach nowość!
  Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, czym jest uzależnienie psychiczne, fizyczne, współuzależnienie, jakie mogą być skutki zdrowotne zażywania narkotyków. Poznają mechanizm powstawania uzależni

 • Edukacja globalna – Czujesz klimat? Zmieniajmy świat małymi krokami.
  Celem zajęć jest uświadomienie właściwych postaw, które leżą u podstaw uniwersalnych wartości takich jak m.in.: godność, sprawiedliwość, równość, wolność. Zajęcia wprowadzają do 17 celów zrównoważonego rozwoju.

 • Czego uczy nas Jan Paweł II? ( Rok św. Jana Pawła II) nowość!
  Zajęcia mające na celu zapoznanie z wybranymi faktami z życia wielkiego Polaka Jana Pawła II. Zajęcia przeprowadzone w oparciu o wystawę edukacyjną.

 • Lapbook – tworzymy własną książkę – (60 min)
  Uczniowie podczas zajęć tworzą własną nietypową książkę – lapbooka. Poprzez ciekawą formę pracy uczeń ma możliwość szybszego uporządkowania wiedzy na dany temat.

 • Jak się uczyć skutecznie? (45 min)
  Uczniowie poprzez ciekawe zadania indywidualne i grupowe
  uświadamiają sobie, co przeszkadza w efektywnym uczeniu się, poznają metody ćwiczenia pamięci, wyobraźni i refleksji, kształcą umiejętność prezentacji własnych poglądów i wymieniają się doświadczeniami na temat sprawdzonych sposobów uczenia się.

 • Szacunek i tolerancja w klasie nowość!
  Uczniowie poprzez z aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji uświadamiają własne postawy wobec kolegów. Ćwiczenia z wykorzystaniem technik dramy poruszają temat niechcianych przezwisk i alienowania w klasie. Dzieci uczą się formułować i wyrażać własne opinie.

 • Człowiek i świat prozie Leopolda Tyrmanda (45 min.) nowość!
  2020. Rokiem Leopolda Tyrmada W oparciu o wystawę prowadzone będą zajęcia edukacyjne, mające na celu zapoznanie z sylwetką pisarza i jego twórczością. Wystawa wraz zajęciami zaplanowana jest na maj/czerwiec 2020r. i będzie aktualna do końca 2020 r.

 • Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min) nowość!
  Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć związanych ze świętami na Mazurach (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych obchodzonych współcześnie do dawnych zwyczajów.

Skip to content