Szkoła średnia

Szkoła średnia

 • Człowiek i świat prozie Leopolda Tyrmanda (45 min.) nowość!
  2020. Rokiem Leopolda Tyrmada W oparciu o wystawę prowadzone będą zajęcia edukacyjne, mające na celu zapoznanie z sylwetką pisarza i jego twórczością.
  Wystawa wraz zajęciami zaplanowana jest na maj /czerwiec 2020r. i będzie aktualna do końca 2020 r.

 • 100. rocznica urodzin Jana Pawła II ( Rok św. Jana Pawła II) nowość!
  Zajęcia mające na celu zapoznanie z wybranymi faktami z życia wielkiego Polaka Jana Pawła II, prowadzone w oparciu o wystawę edukacyjną. Zajęcia (maj-czerwiec)

 

Cykl zajęć przeprowadzony na podstawie pakietu edukacyjnego ANTYSKRYMINACJA:

 • Jak postrzegam samego siebie (45 min)
  Uczniowie poprzez z aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji uświadamiają sobie m.in.: własną tożsamość, pogłębiają refleksje na temat osobistej identyfikacji z różnymi grupami Zajęcia mają na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz stanowią wprowadzenie do kolejnych zajęć z cyklu.

 • My i oni (45 min)
  Uczestnicy poprzez interaktywne ćwiczenia oraz własne doświadczenia: analizują zjawisko etykietowania z powodu przynależności do różnych grup, kształtują postawy szacunku i tolerancji w stosunku do innych ludzi oraz uświadamiają sobie własne społeczne sympatie i uprzedzenia oraz ich wpływ na relacje międzyludzkie.

 • Maszyna dyskryminacji (45 min)
  Uczniowie poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji, przygotowują się do tego, aby ewentualnie aktywnie jej przeciwdziałać. poznają sposoby rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją oraz rozwijają umiejętności prezentowania własnych opinii.

Skip to content