Szkoła gimnazjalna

Szkoła gimnazjalna

 • Biblioteka pedagogiczna przykładem biblioteki fachowej (45 min)
  Prezentacja PCWE / Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Kształcenie umiejętności korzystania z katalogów elektronicznych i zbiorów biblioteki oraz zapoznanie i wymiana doświadczeń uczniów na temat edukacyjnych zasobów Internetu.
 • Słowniki, encyklopedie i leksykony jako źródło informacji (45 min) nowość!
  Prezentacja wybranych wydawnictw informacyjnych – tradycyjnych i elektronicznych (encyklopedie multimedialne). Przybliżenie zasad właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Ćwiczenia kształtujące umiejętność skutecznego wyszukiwania wiadomości.
 • Zagrożenia w Internecie – zapobieganie i reagowanie (45 min.) nowość!
  Zajęcia mają na celu kształtowanie właściwych postaw, a także zapobieganie i reagowanie na takie zjawiska jak m.in. cyberprzemoc, seksting oraz inne ryzykowne zachowania w sieci.

Cykl zajęć przeprowadzony na podstawie pakietu edukacyjnego ANTYSKRYMINACJA:

 • Jak postrzegam samego siebie (45min)
  Uczniowie poprzez z aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji uświadamiają sobie m.in.: własną tożsamość, pogłębiają refleksje na temat osobistej identyfikacji z różnymi grupami i postrzeganiem siebie. Zajęcia mają na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz stanowią wprowadzenie do kolejnych zajęć z cyklu.
 • My i oni (45min)
  Uczestnicy poprzez interaktywne ćwiczenia oraz własne doświadczenia: analizują zjawisko etykietowania z powodu przynależności do różnych grup, kształtują postawy szacunku i tolerancji w stosunku do innych ludzi oraz uświadamiają sobie własne społeczne sympatie i uprzedzenia i ich wpływ na relacje międzyludzkie, rozwijają poczucie przynależności do danej grupy.
 • Maszyna dyskryminacji (45min)
  Uczniowie poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji, pogłębiają refleksję na temat różnych aspektów dyskryminacji przygotowują się do tego, aby ewentualnie aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji. Uczestnicy poznają sposoby rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją, rozwijają umiejętności prezentowania własnych opinii i umiejętności twórczego myślenia przy poszukiwaniu rozwiązań problemów związanych z dyskryminacją.

 

Wystawy

 • 2018 rokiem abp Ignacego Tokarczuka (I00. rocznica urodzin)

 • 2018 Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej ( 250. rocznica zawiązania Konfederacji)

 • 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (10. rocznicę śmierci)

 • 2018 Rokiem Praw Kobiet (100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

 • Cykl wystaw edukacyjnych inspirowanych malarstwem klasycznym oraz literaturą pt. „O malarstwie i poezji słów kilka” nowość!

  200. rocznica s mierci Marcella Bacciarellego (1731 —1818) —włoskiego malarza, portrecisty, autora scen alegorycznych i historycznych. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc styczeń (45 min.).

  165. rocznica urodzin Vincenta van Gogha (1853 — 1890) —holenderskiego malarza. Wystawa połączona z zajęciami zaplanowana jest na miesiąc marzec (45 min.).

  190. rocznica śmierci Francisca Goi (F. de Goya y Lucientes) (1746 — 1828) — hiszpańskiego malarza. Zajęcia zaplanowane są na miesiąc kwiecień /maj (45 min).

 • Twórcy Niepodległej (45 min) nowość!
  2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W oparciu o wystawę będą przeprowadzone zajęcia mające na celu przybliżenie faktów historycznych i postaci, które w sposób szczególny przyczyniły się do odzyskania przez nasz kraj wolności.
Skip to content