Miesiąc: listopad 2019

Kreatywni zawodowcy

Kreatywni zawodowcy

W dniu 27.11.2019 r. pracownicy PCWE uczestniczyli w pracach jury Turnieju Klas w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Oceniali prezentacje zawodów. Były też i inne konkurencje – wiedzowe oraz sprawnościowe w zakresie znajomości zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik hotelarstwa. Doskonała to forma nie tylko nauki poprzez wspólną […]

Konferencja „Współczesne zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży”

Konferencja „Współczesne zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży”

W dniu 20. 11.2019 r. odbyła się konferencja nt. :”Współczesne zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży”, zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Olecku, Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.. Patronatem objęli Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Starosta Olecki. Uczestnikami byli rodzice, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, specjaliści […]

Skip to content