Miesiąc: wrzesień 2019

KREATYWNI ZAWODOWCY

KREATYWNI ZAWODOWCY

W dniu 27.11.2019r. pracownicy PCWE uczestniczyli w pracach jury Turnieju Klas w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Oceniali prezentacje zawodów. Były też i inne konkurencje- wiedzowe oraz sprawnościowe w zakresie znajomości zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik hotelarstwa. Doskonała to forma nie tylko nauki poprzez wspólną zabawę, ale […]

Klub Logopedów

Dnia 2 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach odbyło sie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia logopedów – Klubu Logopedy przy PCWE w Olecku. Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty dla logopedów z powiatu oleckiego dotyczące Komunikacji dzieci dotkniętych SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego) prowadzone przez p. Wiesławę Wróblewską (neurologopedę, providera Johansen IAS), p. Paulinę Naruszewicz […]

Idą zmiany…

W dniu 18 stycznia 2017r. dyrektor PCWE uczestniczyła w Ogólnopolskiej Debacie nt.: „Nowy system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego-standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych” w Warszawie. Gościem konferencji była Minister Edukacji Pani Anna Zalewska.

Zajęcia z dziećmi w Zespole Szkół w Sokółkach

W dniu 25.11.2016r. pedagog K. Zdan i psycholog J. Wiśniewska przeprowadziły zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. III w Szkole Podstawowej w Sokółkach pt. „Mój dom, moja rodzina”. Tematem zajęć była rodzina jako najwyższa wartość w życiu człowieka. Uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające więzi i relacje rodzinne, a także opracowali Rodzinny Kodeks Dobrego Zachowania.

Spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół w Olecku

W dniu 24 listopada 2016 roku doradcy zawodowi – Krystyna Zdan i Magdalena Sadłowska przeprowadziły spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Olecku na temat: „Moje dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną”. Celem spotkania było zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu przez ucznia kończącego naukę w gimnazjum, […]

Zajęcia z poradnictwa zawodowego w ZSLiZ w Olecku

16 i 17 listopada 2016 roku przeprowadzone zostały spotkania z uczniami na temat „Kompetencje personalno – społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy” . Co decyduje o tym, że dana osoba otrzymuje pracę? Na co zwracają uwagę dzisiaj pracodawcy? Okazuje się, że obok […]

Spotkanie z liderami doradztwa zawodowego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 27.10.2016r. odbyło się spotkanie z liderami doradztwa zawodowego w ramach sieci współpracy i samokształcenia . ZAWODOWO O ZAWODACH i ZAWODOWY RODZIC to przewodnie hasła naszych działań w tym roku szkolnym. W części szkoleniowej spotkania p. J. Grędzińska – Kosiorek z W-MODN w Olsztynie Filia w Olecku zreferowała zagadnienie przygotowania i organizacji wycieczek zawodoznawczych […]

Spotkanie z rodzicami

W dniu 24 października 2016r. psycholog i pedagog PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku wzięły udział w spotkaniu z rodzicami Szkoły Podstawowej w Stożnem. Przeprowadziły krótki wykład na temat: „Jak budować właściwe relacje z dzieckiem?” Zdjęcia z Archiwum SP w Stożnem

Skip to content