Pracownicy

Pracownicy

Pracownicy pedagogiczni

W naszej poradni pracują wykwalifikowani specjaliści:

 • mgr Elżbieta Domasik – dyrektor, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback, terapeuta behawioralny, WWRD, trener umiejętności społecznych TUS SST, animator żłobkowy i przedszkolny
 • mgr Sylwia Aneszko – fizjoterapeuta, WWRD, terapeuta BOBATH BABY
 • mgr Elżbieta Cieślukowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista ASD
 • mgr Angelika Głowicka (Kopiczko) – pedagog, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, surdopedagog
 • mgr Barbara Krajewska – surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, WWRD
 • mgr Paulina Naruszewicz – neurologopeda, surdologopeda, WWRD
 • mgr Anna Zaniewska – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, WWRD
 • mgr Magdalena Sadłowska – psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, WWRD
 • mgr Agnieszka Szymańska—Chodnicka – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, WWRD
 • mgr Joanna Wiśniewska – psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, WWRD, specjalista ds. kierowania nieletnich do MOS i MOW
 • mgr Wiesława Wróblewska – neurologopeda, pedagog, provider treningu Johansena IAS, WWRD, specjalista OBS
 • mgr Krystyna Zdan – pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy
 • mgr Izabela Bujnowska – psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta

Pracownicy administracji i obsługi

 • Bożena Grzymkowska – główna księgowa
 • Dorota Grygutis – specjalista ds. administracyjnych
 • Urszula Słabińska – obsługa