Zespoły orzekające

Zespoły orzekające

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

DZIAŁAJĄCYCH  PRZY POWIATOWYM CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI W OLECKU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

LP.MIESIĄCDATA

UWAGI

 

1.wrzesień

09.09.2021r.

30.09.2021r.

 
2.październik

14.10.2021r.

21.10.2021r.

 
3.listopad

04.11.2021r.

18.11.2021r.

 
4.grudzień

02.12.2021r.

16.12.2021r.

 
5.styczeń

13.01.2022r.

27.01.2022r.

 

Ferie zimowe

6.luty

10.02.2022r.

24.02.2022r.

 
7.marzec

10.03.2022r.

24.03.2022r.

 
8.kwiecień

14.04.2022r.

28.04.2022r.

 
9.maj

10.05.2022r.

24.05.2022r.

 
10.czerwiec

09.06.2022r.

23.06.2022r

 
11.lipiec

07.07.2022r.

14.07.2022r.

W zależności od przerwy urlopowej
12.sierpień

25.08.2022r.

 

 

 Uwaga:

Terminy posiedzeń  zespołów orzekających są podane w przybliżeniu i  mogą ulec zmianie. O każdej zmianie wnioskodawcy zostaną skutecznie powiadomieni.

Skip to content