Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności w PCWE w Olecku:

Joanna Markowska


tel./fax: 87 523 93 38

Deklaracja dostępności – LINK (PDF), LINK (DOCX)

Wzór formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową – LINK (PDF), LINK (DOCX)

Skip to content