Pedagog

Pedagog

Metoda EEG Biofeedback

Zapraszamy do zapisów na terapię Biofeedback (tel: 87 523 93 38)

EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGraf – biologiczne sprzężenie zwrotne), znany również jako Neurofeedback jest nową, opartą na naukowych podstawach, metodą zwiększania możliwości naszego umysłu.

Metoda ta pozwala poprawiać i optymalizować pracę mózgu człowieka:

  • Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności, planowania itp.
  • Polepsza samopoczucie i funkcjonowanie poprzez redukcję lęku i napięcia, tremy, zaburzeń psychosomatycznych (bóle głowy, zaburzenia snu itp.).
  • Pomocna szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), zaburzeniami emocjonalnymi i psychosomatycznymi.

Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.

Dzięki treningom EEG Biofeedback uczymy się panować nad swoimi falami mózgowymi. Osoba wykonująca trening uczestniczy w specjalistycznych grach wideo, którymi kieruje jedynie przy pomocy własnych myśli.

Metoda powstała w ośrodku szkolenia kosmonautów w NASA (USA). Oprócz astronautów korzysta z niej również wielu biznesmenów i wybitnych sportowców (np. Adam Małysz).

Osoba trenująca widzi na monitorze wideogrę, którą steruje wyłącznie za pomocą własnych myśli.

Wykres fal mózgowych rejestrowanych przez elektrody na głowie trenującego przekazywany jest do komputera terapeuty, który obserwuje, jakie fale należy wzmacniać, a jakie osłabiać.

Kiedy trenujący wytwarza fale o pożądanej częstotliwości gra się udaje i otrzymuje punkty. Jeżeli przeważają fale niepożądane, nie dostaje punktów.

Sprzężenie zwrotne polega na dostarczaniu osobie trenującej ciągłej informacji wizualnej i słuchowej o występowaniu pożądanych lub niepożądanych w danej chwili fal mózgowych w przebiegu wideogry. W ten sposób utrwala się optymalny wzorzec pracy mózgu.

Terapia nie ma działań ubocznych. Jest ujęta w spisie procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia.

W naszej Poradni terapię EEG Biofeedback prowadzimy od 2012r..

Zdarza się, że terapia ta jest uzupełnieniem innych form terapii prowadzonych na terenie naszej placówki.

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

Uwaga…

Dzieci powinny być wcześniej zdiagnozowane przez psychologa w zakresie ogólnej sprawności intelektualnej oraz dysfunkcji, będącej powodem skierowania na terapię.

Pożądana jest też konsultacja u neurologa wyjasniająca, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia takiej terapii.

Uczestniczenie w terapii Biofeedback nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem (np. terapii pedagogicznej, psychoterapii itp.).

Terapia EEG-Biofeedback w PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku prowadzona jest przez pedagoga Elżbietę Domasik- trenera EEG Biofeedback.

Opracowała: mgr Elżbieta Domasik – pedagog, trener EEG Biofeedback.

Skip to content