Pobierz

Materiały do pobrania

Wniosek ogólny - o przeprowadzenie diagnozy i rozwiązanie problemu, konsultację, terapię

Badania pediatryczne

Wniosek do Zespołu Orzekającego - o wydanie orzeczenia/opinii WWRD

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Kształcenie Specjalne, Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
nauczanie indywidualne

Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla uchodźców - wersja polska (PDF)

Wniosek o wydanie orzeczenia dla uchodźców - wersja polska (DOCX)

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (PDF)

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (DOCX)

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (PDF)

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (DOCX)

Skip to content