Pobierz

Materiały do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia dla uchodźców - wersja polska (PDF)

Wniosek o wydanie orzeczenia dla uchodźców - wersja polska (DOCX)

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (PDF)

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (DOCX)

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (PDF)

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (DOCX)

Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana ścieżka kształcenia 2021

Badania
pediatryczne 2021

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i rozwiązanie problemu - 2021

Wniosek do Zespołu Orzekającego
o wydanie orzeczenia
lub opinii - 2021

Zaświadczenie lekarskie
WWRD, KS, Z R-W
2021

Zaświadczenie lekarskie
nauczanie indywidualne
2021