Pobierz

Materiały do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia dla uchodźców - wersja polska (PDF)

Wniosek o wydanie orzeczenia dla uchodźców - wersja polska (DOCX)

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (PDF)

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (DOCX)

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (PDF)

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (DOCX)

Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia 2022

Badania
pediatryczne 2022

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i rozwiązanie problemu - 2022

Wniosek o wydanie opinii- zindywidualizowana ścieżka kształcenia - 2022

Zaświadczenie lekarskie
WWRD, KS, Z R-W
2022

Zaświadczenie lekarskie
nauczanie indywidualne
2022

Wniosek do zespołu okrzekającego o wydanie orzeczenia - 2022

Skip to content