Pobierz

Materiały do pobrania

Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana ścieżka kształcenia 2020

Badania
pediatryczne 2020

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i rozwiązanie problemu - 2020

Wniosek do Zespołu Orzekającego
o wydanie orzeczenia
lub opinii - 2020

Zaświadczenie lekarskie
WWRD, KS, Z R-W
2020

Zaświadczenie lekarskie
nauczanie indywidualne
2020