Klub Logopedów

Dnia 2 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wieliczkach odbyło sie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia logopedów – Klubu Logopedy przy PCWE
w Olecku. Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty
dla logopedów z powiatu oleckiego dotyczące Komunikacji dzieci dotkniętych SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego) prowadzone przez p. Wiesławę Wróblewską (neurologopedę, providera Johansen IAS), p. Paulinę Naruszewicz (neurologopedę, surdologopedę, terapeutę wwrd) oraz p. Barbarę Krajewską (surdopedagoga, oligofrenopedagoga). Ponadto p. Sylwia Balińska (logopeda, dyrektor placówki) zaprezentowała studium przypadku dziecka z podejrzeniem SLI. Następnie omówiono przykładowy scenariusz zajęć z uczniem z SLI. Całość zakończono dyskusją
i wymianą doświadczeń oraz przeglądem najnowszych pomocy logopedycznych ze szkoły i poradni w Olecku.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content