KREATYWNI ZAWODOWCY

W dniu 27.11.2019r. pracownicy PCWE uczestniczyli w pracach jury Turnieju Klas w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Oceniali prezentacje zawodów. Były też i inne konkurencje- wiedzowe oraz sprawnościowe w zakresie znajomości zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik hotelarstwa. Doskonała to forma nie tylko nauki poprzez wspólną zabawę, ale też integracja środowiska szkolnego, wykorzystanie potencjału, w tym pomysłowości uczniów i nauczycieli, radzenie sobie w sytuacjach niełatwych.
Pomysł warty kontynuacji. 

Udostępnij na Facebooku
Skip to content