Spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół w Olecku

W dniu 24 listopada 2016 roku doradcy zawodowi – Krystyna Zdan i Magdalena Sadłowska przeprowadziły spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Olecku na temat: „Moje dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną”. Celem spotkania było zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu przez ucznia kończącego naukę w gimnazjum, a także przekazanie informacji na temat struktury kształcenia ponadgimnazjalnego. Ważne było podkreślenie nieprzecenionej roli RODZICÓW w procesie wspomagania swojego dziecka w podjęciu decyzji edukacyjno – zawodowych. To z ich opinią i wskazówkami młodzież liczy się najbardziej. Dlatego uważamy, że niezwykle cenne są tego typu spotkania, aby wspólnie – rodzice – nauczyciele – podejmować działania mające na celu przygotowanie uczniów do dokonywania właściwych wyborów związanych z ich przyszłością zawodową.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content