VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami!

Tradycyjnie nasza PCWE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku wzięła udział
w VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego regionalnym koordynatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, w tym roku odbywał się w dniach 17.10.2016 – 23.10.2016,
to działania mające na celu szerokie promowanie idei poradnictwa edukacyjno – zawodowego.


Tegoroczne hasło OTK to: „Bądź autorem swojej kariery – poznaj nowe wyzwania rynku pracy”. Partnerami i jednocześnie współorganizatorami naszych tegorocznych przedsięwzięć byli: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Twardowskiego w Olecku, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

W ramach OTK przeprowadzono:


1. Spotkania edukacyjno – informacyjne z uczniami zawodowych szkół ponadgimnazjalnych
na temat: „Bądź autorem swojej kariery – poznaj nowe wyzwania rynku pracy”.
Miały one na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.Poruszono następujące tematy:

  • nowoczesne metody poszukiwania pracy,
  • networking – tworzenie sieci kontaktów w oparciu o nowoczesne technologie,
  • personal branding – budowanie marki osobistej na rynku pracy,
  • pracownik przyszłości – nowe kompetencje na rynku pracy,
  • nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników.

2. Zajęcia warsztatowe z uczniami gimnazjum na temat: „Moja perspektywa zawodowa – rynek pracy dziś i jutro”. Ważne było zwrócenie uwagi uczniom na fakt, iż jeśli chcą mieć w przyszłości pewną i dobrze płatną pracę powinni zacząć planować już dziś swój rozwój edukacyjno – zawodowy również w oparciu o wiedzę na temat zawodów przyszłości. Duże zaciekawienie wzbudziły prognozy mówiące o tym, że w 2030 roku na rynku pracy staną się popularne takie zawody jak: projektant śmieci, doradca ds. opieki zdrowotnej, nostalgista czy menedżer śmierci cyfrowej. Uczniowie byli bardzo zdziwieni zakresem ich obowiązków zawodowych.


3. Dzień Otwarty w PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku pod hasłem
„Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka” – odbyły się konsultacje i porady dla rodziców dotyczące wyboru przez ich dziecko dalszego kierunku kształcenia – wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i studiów – dyżur doradcy zawodowego i psychologa.


Wszystkie działania Poradni, we współpracy ze szkołami, przyczyniły się do promowania idei poradnictwa zawodowego, a także do wzbogacenia wiedzy młodzieży na temat ważnych aspektów skutecznego planowania i zarządzania własną karierą edukacyjno – zawodową w oparciu o aktualną wiedzę na temat rynku pracy.


Dziękujemy za aktywne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w tym przedsięwzięciu.

Krystyna Zdan – doradca zawodowy
Magdalena Sadłowska – psycholog

Udostępnij na Facebooku
Skip to content