Zajęcia z poradnictwa zawodowego w ZSLiZ w Olecku

16 i 17 listopada 2016 roku przeprowadzone zostały spotkania z uczniami na temat „Kompetencje personalno – społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy” . Co decyduje o tym, że dana osoba otrzymuje pracę? Na co zwracają uwagę dzisiaj pracodawcy? Okazuje się, że obok kluczowych kompetencji zawodowych liczą się dla nich również kompetencje społeczne pracownika. Są one także ważne na dalszych etapach ścieżki kariery, bowiem pomagają utrzymać stanowisko pracy bądź warunkują awans zawodowy. Dobrze byłoby, aby młodzi ludzie, którzy za kilka miesięcy będą starać się o pracę, wykorzystali przekazane im informacje.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content