Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży

Tysiące dzieci w Polsce doświadcza przemocy. Każdego dnia są bite, maltretowane, poniżane, wykorzystywane seksualnie… Same nie mogą się obronić. W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, który obchodzony jest 19. listopada, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – zrzeszające 23 organizacje pozarządowe pomagające dzieciom – ofiarom krzywdzenia, przypomina, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Zawsze.

Krzyki u sąsiadów i płacz dziecka za ścianą? Rodzice szarpiący malucha w sklepie lub autobusie? Agresywne zachowanie opiekuna, który wykrzykuje do syna lub córki zbyt wiele zbyt mocnych słów? Niepokojące siniaki u dziecka, które codziennie spotykasz w windzie? Malec, który mówi o seksie w nienaturalny dla swojego wieku sposób? Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przypomina, że dzieci same nie mogą się obronić i apeluje o podejmowanie działania w razie najmniejszych wątpliwości czy podejrzeń.

– Świadomość problemu przemocy wobec dzieci, dzięki prowadzonym kampaniom i większej otwartości mediów na podejmowanie tego tematu, jest dziś w Polsce większa niż kilkanaście czy nawet kilka lat temu. Jednak wciąż pozostaje ogromnie dużo do zrobienia. Często usprawiedliwiamy brak reakcji. Pojawia się myśl: To wewnętrzna sprawa tej rodziny, nie będę się wtrącać. Tymczasem, zaniechanie reakcji może prowadzić do tragedii.– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje koordynującej Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. 

Według badań[1], pomimo deklarowanego wysokiego poparcia dla reagowania w przypadku przemocy wobec dzieci (ponad 90%), co czwarty respondent (25%) dopuszcza brak reakcji w sytuacji, kiedy nie jest pewny, czy doszło do przemocy. Co piąty respondent (21%) tłumaczy brak gotowości do reagowania tym, że sam będzie miał kłopoty, jeśli podejrzenia okażą się niesłuszne. 13% dorosłych Polaków uważa, że przemoc w rodzinie jest prywatną sprawą rodziny i osoby postronne nie powinny się w nią wtrącać.. (Źródło: Internet)

Zastanów się nad Twoim spojrzeniem dotyczącym problemu.

Dołączamy informację o instytucjach pomocowych na terenie naszego miasta w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content