Godzina dostępności w PCWE/Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku- rok szkolny 2022/2023

Jak wskazuje MEiN, godziny dostępności są realizowane w ramach tygodniowego czasu pracy (maksymalnie 40 godzin), a nie poza nim. Z drugiej strony godziny dostępności nie są traktowane jako realizacja pensum. Z tytułu realizacji godzin dostępności nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Nauczyciel jest zobligowany do pobytu w szkole w wymiarze:

  • 1 godziny tygodniowo – w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½,
  • 1 godziny na 2 tygodnie – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½.

W tym czasie nauczyciel ma prowadzić konsultacje dla uczniów (wychowanków) i ich rodziców. Wymiar tych godzin jest więc powiązany z wymiarem zajęć, ale w sposób sztywny. Co istotne, godzin tych nie będzie można realizować „hurtowo” (z wyprzedzeniem).

Godziny-dostepnosci-2022-23-29.09.2022.j
Godziny-dostepnosci-2022-23-
Udostępnij na Facebooku
Skip to content