Projekt wdrożeniowy w zakresie diagnozy funkcjonalnej- STARTUJE!!!

Zapraszamy na bezpłatne badania przesiewowe dla dzieci
od 6 miesiąca do 3 roku życia

    W związku z realizacją „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku jako Instytucja Koordynująca zaprasza do kontaktu rodziców dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia (w przedziałach wiekowych: 6-8 miesięcy, 12-14 miesięcy, 18-20 miesięcy, 24-26 miesięcy, 30-32 miesiące).

Proponujemy wykonanie bezpłatnego badania przesiewowego z wykorzystaniem zestawu arkuszy obserwacji – Skrining Rozwoju Małego Dziecka (SRMD). Badanie pozwoli ocenić, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo oraz wskaże ewentualne obszary wymagające wsparcia.

Głównym celem badania jest:

  • monitorowanie rozwoju dziecka (wczesne rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, trudności lub dysfunkcji rozwojowych),
  • określenie indywidualnego profilu rozwojowego dziecka,
  • rozpoznanie ewentualnego problemu rozwoju, wdrożenie dzieci z dodatnim wynikiem badania w proces dalszej diagnozy i wsparcia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych planowane jest ukierunkowanie rodziców na podjęcie pogłębionej diagnozy, a następnie włączenie w proces wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju (zaplanowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym).

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci udziału w badaniu zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia przyjmujemy max do 30.11.2022 r.

Koordynator badań WWR: Joanna Wiśniewska

tel.: 87 523 93 38

e-mail:

Udostępnij na Facebooku
Skip to content