Spotkanie dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniu 30 czerwca 2023r. odbyło się spotkanie dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych regionu wschodniej ściany województwa warmińsko-mazurskiego ( powiatów-oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, węgorzewskiego i piskiego). Tematem była: ”Diagnoza przyszłości szansą zapobiegania zagrożeniom?-rzecz o pilotażu”. Obecnością swoją zaszczycili: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Wojciech Cybulski, Dyrektor KO Olsztyn Delegatury w Ełku  Dariusz Jurczykowski, Wizytator KO- Anna Zdaniukiewicz.

Dyrektor PCWE w Olecku przedstawiła realizowane zadania, wydarzenia oraz wybrane zagadnienia i problemy z codziennego życia Centrum, w tym PCWE/Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku. Omówiła  dodatkowo realizowane przedsięwzięcia związane
z edukacją włączającą, a w szczególności Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowywaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF. Koordynator Badań WWR Joanna Wiśniewska dokładnie zrelacjonowała wsparcie dziecka i jego rodziny w nowym modelu WWR. Natomiast Koordynator Badań Uczniów wyjaśniła, jak ma wyglądać wsparcie ucznia i jego środowiska w świetle założeń modelu wsparcia międzysektorowego.

Dyskusję nad projektowanym wsparciem oraz zadaniami poradni psychologiczno-pedagogicznych  w najbliższej przyszłości rozszerzyła Pani Wizytator KO Anna Zdaniukiewicz, przekazując merytoryczne informacje ze spotkania w Sulejówku.

 Ostatecznie uczestnicy spotkania nie odpowiedzieli twierdząco na pytanie w temacie- temat został „otwarty”.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content