Materiały z Konferencji regionalnej pt. „Współpraca międzysektorowa – partnerstwo, dialog, działanie na rzecz dzieci, uczniów i rodzin” w powiecie oleckim.

Prelegenci:

  • Dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ – Model wsparcia międzysektorowego – założenia i praktyka wdrożeniowa.
  • Tomasz Dziokan – Koordynator Działu Ratownictwa Medycznego w Olecku – Współpraca, partnerstwo, dialog – Jak nie zawieść?
  • Sylwia Gajewska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – Działania organizacji pozarządowych w budowaniu wsparcia międzysektorowego na rzecz dzieci, uczniów i rodzin.
  • Janusz Tkaczow dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi, doradca MODN – Pomoc psychologiczno – pedagogiczna na poziomie edukacji.
  • Katarzyna Kamińska Dyrektor LO w Olecku , doradca MODN – Wsparcie ucznia i jego rodziny z perspektywy dyrektora szkoły.
  • Elżbieta Neroj zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej – nagranie Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • dr Radosław Piotrowicz- doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika niepełnosprawnych – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny – w działaniach międzysektorowych.
  • Halina Bogdańska koordynator projektu z ramienia powiatu oleckiego/Joanna Markowska dyrektor PCWE Olecko – Organizacja projektu innowacyjno-wdrożeniowego na przykładzie powiatu oleckiego.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content