DYREKTORZY PORADNI W OLECKU

6 listopada 2017r. odbyło się spotkanie dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych( Węgorzewo, Pisz, Giżycko, Gołdap, Ełk, Olecko) z rejonu Delegatury KO w Ełku. Spotkanie nt.: „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w świetle zmian przepisów prawa oświatowego” poprowadziła
p. Anna Zdaniukiewicz- wizytator Warmińsko- Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content