IX Ogólnopolski Tydzień Kariery przeszedł już do historii!

To już tradycja, że PCWE Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku wzięła udział w IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku działania mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy odbywały się w dniach 16 – 22.10.2017. Tegoroczne hasło OTK to: „JA NA RYNKU PRACY: MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE”. Partnerami i jednocześnie współorganizatorami naszych tegorocznych przedsięwzięć byli: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

W ramach OTK przeprowadzono:

1. Zajęcia psychoedukacyjne w klasie I szkoły podstawowej na temat: „Właśnie to lubię robić”. Uczniowie mieli możliwość przedstawienia własnych zainteresowań i poznania hobby swoich kolegów i koleżanek. Udało się odkryć wiele talentów. W tej klasie zapewne uczą się przyszli plastycy, piosenkarki, modelki, piłkarze, weterynarze, pszczelarze czy jeźdźcy.

2. Zajęcia warsztatowe z uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na temat: „Będę pracownikiem – moje kompetencje”. Ważne było zwrócenie uwagi uczniom na fakt kompetencji pożądanych na rynku pracy. W obecnych czasach świadomość samego siebie, swoich mocnych i słabych stron jest umiejętnością istotną, wręcz niezbędną. Jest punktem wyjścia do wyznaczania i realizowania planów, a także podczas poszukiwania pracy.

3. Dzień Otwarty w Poradni pod hasłem „Moje uzdolnienia i zainteresowania – czy je znam” – odbyły się konsultacje dla uczniów w sprawie określenia własnych możliwości i zdolności warunkujących dokonywanie właściwych wyborów edukacyjno – zawodowych.

Wszystkie działania Poradni, we współpracy ze szkołami, przyczyniły się do promowania idei poradnictwa zawodowego, a także do wzbogacenia wiedzy młodzieży na temat ważnych aspektów skutecznego planowania i zarządzania własną karierą edukacyjno – zawodową w oparciu o aktualną wiedzę na temat rynku pracy . Dziękujemy za aktywne uczestnictwo uczniom i nauczycielom.

Krystyna Zdan – pedagog, doradca zawodowy

Magdalena Sadłowska – psycholog, doradca zawodowy

Udostępnij na Facebooku
Skip to content