Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Szanowni Państwo


W nawiązaniu do moich pism z dnia 16 grudnia 2016r., znak: DOL-066-84-2/16, z dnia 21 grudnia, 22 grudnia i 28 grudnia 2016r., znak DOL-066-84-3/16 skierowanych odpowiednio do organów wykonawczych gmin, Starostw Powiatowych, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a dotyczących Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” w załączeniu przesyłam wersje elektroniczne plakatu, informujące o tym Konkursie. Uprzejmie proszę o umieszczenie ich na Państwa stronie internetowej.

Ponadto uprzejmie informuję, że w ślad za plakatami w wersji elektronicznej otrzymają Państwo plakaty również w formie wydruku w najszybszym możliwym terminie.

Z Wyrazami szacunku
Dorota Białowąs.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content