Sieć psychologów i pedagogów

W dniu 21 lutego 2017r. odbyło się spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych Tematem wiodącym były zmiany w oświacie, w tym w obszarze pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Uczestnicy dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, tworzonych osobom z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.Była też możliwość bezpośrednich, indywidualnych konsultacji uczestników
z pracownikami PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olecku.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content