Spotkanie sieci psychologów i pedagogów szkolnych

W dniu 16.05.2017r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia psychologów
i pedagogów szkolnych. Formą tą objęto także zainteresowanych nauczycieli. Celem spotkania sieci była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, tym razem w zakresie gromadzenia wymaganej dokumentacji celem złożenia
do Poradni. Pani Dyrektor PCWE w Olecku Elżbieta Domasik przedstawiła aktualne wzory wniosków, dokumentacji lekarskiej
i omówiła tryb wydawania orzeczeń. Koordynator Sieci- Joanna Wiśniewska przeprowadziła warsztat dotyczący interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o udostępniony Leksykon pojęć.

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content