Spotkanie z rodzicami w… Judzikach

6 kwietnia 2017 w Zespole Szkół w Judzikach odbyło się spotkanie
z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego. Spotkanie dotyczyło jakże ważnego tematu – gotowości szkolnej. Pedagog Elżbieta Cieślukowska
i psycholog Joanna Wiśniewska, na zaproszenie Dyrekcji
i nauczyciela , zaprezentowały tematykę gotowości do nauki
w szkole oraz ofertę PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku w zakresie form pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Następnie były konsultacji indywidualne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content