Tydzień Kariery-2019

Tegoroczny Warmińsko – Mazurski Tydzień Kariery upłynął pod hasłem: „ Wielokulturowość kapitałem przyszłości ”. Głównym celem zorganizowanych przez naszą placówkę działań było ukazanie dzieciom i młodzieży wielokulturowości w kontekście zainteresowania i lepszego poznania „ inności ” drugiego człowieka. Zostały przeprowadzone zajęcia
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku na temat „Wielokulturowość w oczach dziecka ”, w czasie których dzieci z klasy II i III poszerzyły swoją wiedzę na temat życia ludzi
na różnych kontynentach. Z kolei z uczniami z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Szkoły Podstawowej
w Kowalach Oleckich i ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku w ramach spotkań na temat „ Poznaj mnie a zrozumiesz ” omówiono ważność kompetencji wielokulturowych na rynku pracy. Młodzież wypowiadała się o swojej otwartości na życie w wielokulturowym społeczeństwie. W ramach Dnia Otwartego w Poradni pod hasłem „ Jaki jestem i kim chciałbym zostać ”- udzielono porad edukacyjno – zawodowych zainteresowanym uczniom.

Udostępnij na Facebooku
Skip to content