TYDZIEŃ WIEDZY O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 2021-4

Gotowość szkolna w obszarze emocjonalno-społecznym

Okres przedszkolny to jeden z najważniejszych etapów rozwoju dziecka. To czas szczególnie trudny zarówno dla Dziecka, jak i dla Rodzica. Dynamicznym zmianom ulega stabilny dotychczas rytm dobowej aktywności dziecka: nagle musi wstawać o określonej godzinie, szybciej się ubierać, rozstać z mamą na kilka długich godzin. Zmianom ulegają także warunki i zasady, w których dziecko spędza większość czasu: z domowych, swobodnych zabaw dziecko adaptuje się do obowiązków i wymagań przedszkolnych oraz nowych osób.

Nowe doświadczenia społeczne, wzmożony rozwój fizyczny, dynamizacja funkcji poznawczych i rozwój mowy to główne wyznaczniki rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

W zakresie doświadczeń społecznych między 2. a 6. rokiem życia dziecko zmierza w kierunku coraz większej samoświadomości siebie: lepiej rozumie emocje własne, dostrzega potrzeby innych osób, nabiera zdolności regulowania ekspresji emocji, nabywa umiejętności zaradczych, które pozwalają mu kształtować pozytywne kontakty z dorosłymi i rówieśnikami. To także czas pewnego kompromisu- przedszkolak dostrzega wartość własnej inicjatywy w osiąganiu założonych celów, ale także uczy się poszanowania woli innych osób.

Rozwój społeczny i emocjonalny
Rozwój społeczny i emocjonalny
Udostępnij na Facebooku
Skip to content