TYDZIEŃ WIEDZY O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 2021-3

Nauczyciel czy rodzic prowadzący rozmowy z dziećmi kieruje procesem rozumienia pojęć, kształtuje ich rozwój, wyjaśnia trudne dla dzieci pojęcia i koryguje ich wypowiedzi. Wszystkie te elementy składowe ćwiczonej funkcji warunkują możliwość opanowania w szkole nauki pisania i czytania.

Ponieważ funkcje słuchowe analityczno-syntetyczne rozwijają się u dzieci do około 9–11 lat, niezmiernie istotne jest ich ćwiczenie w okresie przedszkolnym. Jeżeli dzieci mają duże trudności z ćwiczeniami w tym zakresie, mamy prawo podejrzewać ewentualne ryzyko dysleksji słuchowej.

Ćwiczenia funkcji słuchowo-językowych dotyczą:

  • rozumienia znaczenia słów, poleceń, zdań (zakres pojęciowy; słownik czynny i bierny);
  • poziomu rozwoju słuchu fonematycznego (różnicowania dźwięków mowy, zwłaszcza głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych);
  • analizy i syntezy słuchowej dźwięków mowy ludzkiej: podziału zdania na wyrazy, wyrazów na sylaby, syntezy sylab, wysłuchiwania samogłosek i spółgłosek w nagłosie (na początku wyrazów); zapamiętywania kolejności dźwięków (poczucie rytmu i tworzenie rymów) itp.;
  • pamięci słuchowej (uczenia się wierszyków, piosenek, zapamiętywania słuchowego informacji itp.);
  • budowania zdań i ich rozbudowy;
  • umiejętności narracji (konstruowania opisów, historyjek itp.);
  • skupiania uwagi na bodźcach słuchowych.
Budowa ucha
Budowa ucha
Ośrodki-korowe-w-mózgu
Ośrodki-korowe-w-mózgu
Gotowość szkolna w obszarze funkcji słuchowo językowych
Udostępnij na Facebooku
Skip to content