Motywacja- sesja plakatowa

Motywacja (z łac. motivus „ruchomy” od motus „ruch”)[1] – stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wewnętrzny stan człowieka, mający wymiar atrybutowy. Motywacja wynika z interakcji zarówno świadomych, jak i nieświadomych czynników. Opanowanie motywacji pozwalającej na trwałe i przemyślane działanie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiego poziomu umiejętności, np. w sztuce, medycynie, sporcie, nauce.

Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności, wówczas ten wynik nazywa się celem. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazwać zaś można przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu. Źródło: www: wikipedia.org/wiki/motywacja

W tym tygodniu rozpoczynamy sesję plakatową dotyczącą motywacji, w opracowaniu p. Joanny Wiśniewskiej, p. Elżbiety Cieślukowskiej, p. Pauliny Naruszewicz. Dziś- zwiastun…

Jak zachęcić dziecko do nauki?
Jak zachęcić dziecko do nauki?
Udostępnij na Facebooku
Skip to content